Kiwa Register We create trust

Vanaf oktober 2019 begint Kiwa Register met de uitlevering van de nieuwe BCT kaart

Onderstaande infographic geeft precies weer wat de uitlevering van de nieuwe BCT kaart voor u betekent. Wanneer gewenst, vindt u onder de infographic een uitgebreide omschrijving van de uitlevering.

Uitlevering nieuwe BCT kaart

Bij uw huidige boordcomputer taxikaart (BCT kaart) heeft u bij de positieve beschikking tevens een brief ontvangen. In deze brief is vermeld dat uw huidige kaart geldig is tot 2020, omdat het G2 certificaat van de kaart verloopt. Alle houders van een geldige boordcomputer taxikaart die na 31 december 2019 verloopt, zullen binnenkort een nieuwe kaart ontvangen met een G3 certificaat. Dit geldt voor chauffeurskaarten, ondernemerskaarten en keuringskaarten. Inmiddels heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laten weten dat deze kaarten met nieuwe G3 certificaten eenmalig kosteloos zullen worden verstrekt, omdat de huidige kaarten nog niet zijn verlopen. Kiwa Register verzorgt de uitvoering hiervan.

Wat betekent dit voor u?

Heeft u een kaart die verloopt na 31 december 2019 dan wordt u in het vierde kwartaal van 2019 geïnformeerd door Kiwa Register over uw nieuwe kaart. U hoeft hier niets voor te doen. Uw nieuwe kaart krijgt de looptijd zoals vermeld op uw oorspronkelijke beschikking.

De kaarten worden uitgeleverd van oktober 2019 t/m december 2019. Bij gebruik van uw boordcomputer vanaf 1 januari 2020 moet u uw G3 kaart gaan gebruiken. U krijgt 2 weken voordat uw kaart klaar is een brief met informatie over het afhalen of bezorgen van uw kaart. De kaart moet persoonlijk in ontvangst worden genomen met een geldig legitimatiebewijs.

Overstappen van G2 naar G3

Voor gebruik van uw G3 kaart is een software update van uw boordcomputer nodig. U bent zelf verantwoordelijk voor het updaten van de software, neem hiervoor tijdig contact op met de leverancier van uw boordcomputer.

Uw huidige G2 kaart werkt ook nadat uw boordcomputer de update heeft gekregen. Bent u nog niet in het bezit van uw G3 kaart, dan hoeft dus u niet te wachten met het updaten van de software. Bij gebruik van uw boordcomputer vanaf 1 januari 2020 moet u uw G3 kaart gaan gebruiken.