Meest gestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen rondom de nieuwe BCT G3 kaart. Mocht u nog aanvullende vragen hebben, dan kunt u telefonisch contact opnemen met Kiwa Register.

Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur op telefoonnummer: 088-2363850 (lokaal tarief).

De levering van de G3 kaart

 

Wanneer krijg ik mijn G3 kaart?

In november en december 2019 en in het eerste kwartaal van 2020 levert Kiwa de G3 kaarten uit. Vier weken voordat uw kaart geproduceerd wordt ontvangt u hierover een bericht met gedetailleerde uitleg over de levering. Controleer hier de status van uw nieuwe kaart: https://www.bctkaart.nl/status/.

 

Kan ik mijn nieuwe kaart eerder of later ontvangen?

Het is niet mogelijk uw nieuwe G3 BCT-kaart eerder of later te ontvangen.

 

Moet ik mijn oude kaart inleveren?

Nee, u dient de oude en nieuwe kaart bij u te dragen voor een eventuele inspectie i.v.m. het aantonen van de rij- en rusttijden.

 

Waarom krijg ik niet een G3 kaart die 5 jaar geldig is?

De G3 kaart heeft de resterende looptijd van uw G2 BCT-kaart omdat de regelgeving voorschrijft dat bij het verlengen van een kaart de chauffeur weer moet voldoen aan de voorwaarden van het Besluit Personenvervoer 2000. Voor een chauffeur betekent het dat er een Geneeskundige Verklaring moet worden overlegd die 5 jaar geldig is. Als Kiwa Register alle G3 kaarten voor 5 jaar zou hebben uitgegeven, dan zijn er veel chauffeurs die niet aan deze eis voldoen omdat de Geneeskundige Verklaring die is afgegeven bij de aanvraag van G2 al ouder is dan 5 jaar.

Waarom een nieuwe kaart?

 

Waarom krijg ik een nieuwe BCT-kaart?

Het G2 certificaat op de huidige kaart verloopt in 2020. Om te kunnen blijven rijden, heeft iedere chauffeur een kaart nodig die daarna nog geldig is. Dit is de G3 BCT-kaart. Deze wordt u eenmalig verstrekt omdat u recht heeft op een kaart die ook in 2020 nog werkt.

 

Waarom heb ik een nieuwe kaart nodig?

Zonder nieuwe kaart kunt u in 2020 uw werkzaamheden niet voortzetten. Vanaf dan heeft u de nieuwe G3 BCT-kaart nodig om uw rij- en rusttijden en rittenadministratie aan te kunnen tonen bij de Inspectie.

 

Welke BCT kaarten worden vervangen?

Alle soorten geldige BCT-kaarten die na 31 december 2019 verlopen worden vervangen: chauffeurskaarten, inspectiekaarten, ondernemerskaarten, systeemkaarten en werkplaatskaarten.

 

Ik heb nog geen nieuwe BCT Kaart voor 1 januari, wat moet ik doen?

Indien u voor 1 januari nog geen nieuwe BCT G3 kaart heeft ontvangen, zal u deze in het eerste kwartaal 2020 ontvangen. Voor informatie hoe om te gaan met uw boordcomputer, uw huidige kaart en de rij-en rusttijden en uw rittenadministratie verwijzen wij u door naar IL&T. U kunt terecht bij het IL&T meld- en informatiecentrum via 088-4890000 of op https://www.ilent.nl/onderwerpen/boordcomputer-taxi/handhaving-bij-vervanging-bct-kaarten meer informatie hierover vinden.

Wat betekent deze omwisseling voor mij?

 

Kom ik in aanmerking voor een gratis nieuwe G3 kaart?

Iedereen met een geldige G2 BCT-kaart die na 31 december 2019 verloopt krijgt een nieuwe G3 kaart.

 

Moet ik nog iets doen of aanleveren?

U hoeft niets te doen of aan te leveren. U krijgt 4 weken voordat uw kaart klaar is een brief met informatie over het afhalen of bezorgen van uw kaart.

 

Wat gaat de omwisseling mij kosten?

De nieuwe G3 BCT-kaarten worden gratis verstrekt. De kaart krijgt de looptijd zoals vermeld op uw oorspronkelijke beschikking.
Voorbeeld: u heeft in april 2018 een kaart ontvangen, deze heeft een geldigheidsduur van 5 jaar waardoor deze tot april 2023 geldig is. De huidige kaart komt in 2020 te vervallen en u krijgt de nieuwe G3 kaart met geldigheid tot april 2023.

 

Welke kaart moet ik gebruiken?

Zodra u de software update van de BCT heeft gedaan en u uw nieuwe G3 kaart al heeft moet u uw deze kaart gaan gebruiken. U dient uw G2 kaart gedurende 28 dagen altijd bij u te hebben als u aan het werk bent.

 

Tot wanneer kan en moet ik de G2 kaart gebruiken?

Uw huidige G2 kaart werkt ook nadat uw boordcomputer de update heeft gekregen. Bent u nog niet in het bezit van uw G3 kaart, dan hoeft dus u niet te wachten met het updaten van de software. Als u de G3 kaart al heeft ontvangen moet u bij gebruik van uw boordcomputer vanaf 1 januari 2020 deze kaart gaan gebruiken.

 

Ik wil een andere foto op mijn nieuwe G3 BCT-kaart.

Dit is niet mogelijk, de G3 kaart wordt een duplicaat van uw G2 kaart.

 

Heeft Kiwa wel mijn juiste adres?

Vóór het versturen van de brief en BCT kaart controleert Kiwa eerst het register Basisregistratie Personen van de overheid. Hierin staan de gegevens zoals men bij de gemeente is geregistreerd.

Software-update

 

Waarom moet ik een software update van mijn boordcomputer doen?

Indien u de G3 kaart heeft ontvangen moet u bij gebruik van uw boordcomputer uw nieuwe G3 kaart gaan gebruiken. Uw huidige G2 kaart werkt ook nadat uw boordcomputer de update heeft gekregen. Bent u nog niet in het bezit van uw G3 kaart, dan hoeft dus u niet te wachten met het updaten van de software. De nieuwe kaart wordt niet geaccepteerd door de oude software. Voor meer vragen over inloggen op de BCT en de registratie van arbeidstijd kun je terecht bij het IL&T meld- en informatiecentrum via 088-4890000 of op https://www.ilent.nl/onderwerpen/boordcomputer-taxi/handhaving-bij-vervanging-bct-kaarten.

 

Hoe update ik de software van mijn boordcomputer?

Neem hiervoor contact op met de leverancier van uw boordcomputer.

Euphoria: www.cabman.nl
Quipment: www.quipment.nl
Neone: www.neone.nl

 

Wanneer moet ik de software update van mijn boordcomputer doen?

Bij gebruik van uw boordcomputer vanaf 1 januari 2020 moet u uw nieuwe G3 kaart gaan gebruiken. Uw huidige G2 kaart werkt ook nadat uw boordcomputer de update heeft gekregen. Bent u nog niet in het bezit van uw G3 kaart, dan hoeft dus u niet te wachten met het updaten van de software.
De nieuwe kaart wordt niet geaccepteerd door de oude software. Voor meer vragen over inloggen op de BCT en de registratie van arbeidstijd kun je terecht bij het IL&T meld-en informatiecentrum via 088-4890000.

Verlenging

 

Krijg ik een gratis verlenging van de looptijd van mijn BCT-kaart?

Nee, u krijgt geen gratis verlenging. De geleverde G3 BCT-kaart heeft de resterende looptijd van uw oude G2 BCT-kaart zoals deze vermeld is op de beschikking die u bij toekenning heeft ontvangen.
Voorbeeld: u heeft in april 2018 een kaart ontvangen, deze heeft een geldigheidsduur van 5 jaar waardoor deze tot april 2023 geldig is. De huidige kaart komt in 2020 te vervallen en u krijgt de nieuw G3 kaart met geldigheid tot april 2023.

 

Kan ik mijn verlenging/omzetting meteen regelen met deze nieuwe G3 kaart?

Nee, de G3 kaart heeft de resterende looptijd van uw G2 BCT-kaart. Indien u een verlenging/omzetting wenst dient u die zelf tijdig aan te vragen. Dit kan via www.kiwaregister.nl

 

Mijn huidige kaart verloopt in het 4e kwartaal van 2019, wat moet ik doen?

U dient zelf tijdig de verlenging aan te vragen, dit kan via www.kiwaregister.nl al vanaf drie maanden voordat uw kaart verloopt. U ontvangt dan in eerste instantie een G2 BCT-kaart. Later zal u worden geïnformeerd wanneer uw nieuwe G3 kaart beschikbaar is.

Inspecties

 

Hoe zit het met controles van de inspectie?

Voor vragen over wetgeving en handhaving kunt u terecht bij het Melding en Informatiecentrum van de Inspectie Leefomgeving en Transport(ILT). Zij zijn telefonisch bereikbaar op: 088-4890000 of kijk voor meer informatie op de website.

 

Hoe werkt handhaving bij vervanging van de BCT kaarten?

Voor vragen over handhaving door de IL&T tot 20 maart 2020 verwijzen wij u door naar de I&T u kunt via onderstaande link alle informatie hierover terug vinden. https://www.ilent.nl/onderwerpen/boordcomputer-taxi/handhaving-bij-vervanging-bct-kaarten